Samrt Living

Fortum visar smart hem på Nordbygg

SmartLiving är ett komplett system för det smarta hemmet som Fortum utvecklar och nu börjat marknadsföra. Lagom till Nordbygg kommer SmartLiving att finnas i sin första kommersiella version.

– Vi behöver nå ut till en bredare kundkrets. Primärt bostadsbyggare men också de som vill interagera med vårt system. Dessutom vill vi ha en mer officiella lansering och då är Nordbygg perfekt, säger Larz Pohl, försäljningsansvarig i Sverige och med mångårig personlig erfarenhet av Nordbygg.

Fyra hörnstenar

På Nordbygg kommer utställningsfokus att vara på SmartLiving och Fortum ska bygga upp en hemmiljö i montern, för att konkret och praktisk kunna demonstrera systemet i sin tänkta miljö. Men det kan även bli aktuellt att fylla på montern med andra produkter

– Eftersom mässor är helt nytt för vår verksamhet så blir det här också en möjlighet för oss att utveckla ett eget utställningskoncept, säger Larz Pohl.

SmartLiving byggs in som en fast installation i fastigheten. Det fungerar som en digital plattform för det smarta hemmet. Systemet bygger på fyra hörnstenar:
- Energi, visar din förbrukning i realtid av el-varmvatten och värme.
- Conveniance, styr bl.a. din belysning och vitvaror.
- Security, inbrott-rök och översvämningslarm.
- Community, här kommer det många funktioner där de som bor i fastigheten kan interagera med varandra och andra tjänster.