Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Håkan Rygaard, VD Dantherm

Dantherm bygger produktkunskap på Nordbygg

Danska Dantherm har med sina många högkvalitativa produkter för god inomhusmiljö en stark ställning i Europa. På den svenska marknaden finns dock ett behov att öka kunskapen om bredden i Dantherm erbjudande. Därför har man nu tagit beslut att använda Nordbygg som plattform för att berätta om Dantherm och företagets stora produktbredd.

 Danska HVAC-experten Dantherm ställer 2018 ut på Nordbygg. Det primära syftet är att presentera företagets produkter för bostadsventilation.

– Idag är våra produkter för elektronikkyla välkända i Sverige men att vi även har ett starkt erbjudande när det gäller ventilation för bostäder, med flera hög- och energieffektiva produkter, är relativt okänt på den svenska marknaden, säger Håkan Rygaard, VD Dantherm AB.

För att ändra på det och synliggöra både företaget och produkterna har Dantherm valt Nordbygg som plattform för en svensk marknadssatsning.

– Nordbygg är den största och viktigaste mässan i Sverige inom byggnation och vill man som vi nå ut är det rätt plats att vara på, säger Håkan Rygaard.

I företagets monter kommer fokus att ligga på produkterna HCC2 och HCV 500 som båda riktar sig mot bostadsmarknaden. De är välkända och uppskattade på många europeiska marknader men i Sverige har de ännu inte slagit igenom.

Det konkreta målet för Dantherms deltagande på Nordbygg är därför enligt Håkan Rygaard att påbörja en marknadsbearbetning.

– Vi vill väcka intresse för våra produkter och förhoppningen är att även få ett antal leads att jobba vidare med, säger Håkan Rygaard.

Även om tyngdpunkten ligger på bostadsventilation kommer monterpersonalen gärna att även svara på frågor om värme, kyla och avfuktning.

– Därför kommer vi att också att visa upp produkter inom alla våra områden. Det får dock bli ett axplock eftersom det totala utbudet är så oerhört stort, säger Håkan Rygaard.