Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Bli en smartare beställare på Nordbygg!

Beställarens roll i byggprocessen är viktigare och kanske även svårare än någonsin. Ett besök på Nordbygg är ett sätt att öka sin kompetens.

Inför Nordbygg 2018 sker en stor satsning på seminarieprogrammet, och Nordbyggs utställare är faktiskt experter i sig.

– Jag kommer ofta ut från montrar med nya insikter, säger Magnus Everitt, energiexpert på Installatörsföretagen.
Magnus är också medlem i arbetsgruppen för Energismart beställare, tidigare Renovera energismart.

–  Vi vill stödja och inspirera byggherrar, fastighetsägare att bli en mer kompetent beställare. Denna roll är viktigare och kanske också svårare än någonsin, menar Magnus.

Goda exempel

Ett sätt kan vara att ta del av andras goda exempel.
Arbetsgruppen håller som bäst på att sätta samman ett digert program med många lärande exempel från verkliga genomföranden. Lärande föreläsningar och samtal kring ämnen som digitalisering, solenergi, social hållbarhet och nya energitjänster för att nämna några.

– Vi vill framförallt visa på nya möjligheter så att byggherrar och fastighetsägare kan få inspiration i sitt dagliga arbete och visa vad andra har gjort för att utveckla sina byggnader, avslutar Magnus Everitt.